Έκτακτη γενική συνέλευση στην Αυγή ΑΕ

Στις 25 Οκτωβρίου θα συγκληθεί η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Αυγής ΑΕ για να αποφασίσουν τον ορισμό νέου ΔΣ, μετά την παραίτηση της σημερινής διοικητικής ομάδας.